CÔNG TY CỔ PHẦN H2Q SOLUTION

H2Q SOLUTION JOINT STOCK COMPANY

H2Q SOLUTION.,JSC

Đang hoạt động

2500661114

 

 

Công ty cổ phần

03/03/2021

Tên người đại diện theo pháp luậtCAO MINH HẬU

Tầng 2, Số 2b, Ngõ 21 Đường Hùng Vương, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Ngành Nghề Kinh Doanh:

Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
   
5820
Xuất bản phần mềm
 
6190
Hoạt động viễn thông khác
 
6201 (Chính)
Lập trình máy vi tính
 
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: – Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm. – Hoạt động công nghiệp phần cứng (Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghệ thông tin) – Hoạt động công nghiệp phần mềm (Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghệ thông tin) – Hoạt động công nghiệp nội dung (Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghệ thông tin)
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 
6312
Cổng thông tin
Trừ hoạt động báo chí
6399
Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Trừ hoạt động liên quan báo chí
7310
Quảng cáo
Trừ quảng cáo thuốc lá
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Đào tạo về sự sống; – Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; – Đào tạo công nghệ thông tin (Theo quy định tại khoản 8 Điều 52 Luật Công nghệ thông tin năm 2006)
9511
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi